Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden, laatst gewijzigd 11 januari 2022

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Het gehuurde: het busje, inclusief de accessoires die worden gehuurd
 • Huurder: de persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit, dit is tevens de hoofdbestuurder
 • Verhuurder: JL Concept B.V., h.o.d.n. Bijzondere Busjes (KvK 81785259)

Artikel 1: Boeking/overeenkomst

 • De huurovereenkomst wordt enkel tussen de verhuurder en de huurder afgesloten. De huurovereenkomst is definitief als er binnen 24 uur na de boeking een aanbetaling van minimaal 50% is gedaan. Met deze betaling gaat de huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van de verhuurder.
 • Het busje wordt alleen bestuurd door de huurder en eventueel tweede bestuurder als dit aangegeven is op het boekingsformulier onder het kopje ‘opmerkingen’. De huurder en eventuele tweede bestuurder dienen minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig B-rijbewijs en minimaal 25 jaar oud te zijn.
 • Bij het ophalen van het busje worden het rijbewijs en de legitimatie van de bestuurder(s) gecontroleerd. Ook wordt er een kopie van het rijbewijs en het paspoort of de identiteitskaart gemaakt. De kopie wordt na het terugbrengen direct vernietigd.
 • Er mag alleen afgeweken worden van de algemene voorwaarden als dit schriftelijk is overlegd met de verhuurder.
 • Verhuurder mag altijd zonder opgave van reden de boeking weigeren of annuleren zonder tussenkomst van een rechter.

Artikel 2: Betaling

 • De huurder verplicht zich tot het betalen van de volledige huursom, conform de toegezonden reserveringsbevestiging/factuur.
 • Een aanbetaling van minimaal 50% dient binnen 24 uur na de online boekingsaanvraag op de rekening van de verhuurder te staan, de bankgegevens worden verstrekt in de bevestigingsmail. Het volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor vertrek op de rekening van de verhuurder te staan.
 • Bij boekingen waarvan het vertrek binnen 14 dagen is dient het volledige huurbedrag binnen 24 uur na de reserveringsaanvraag betaald te worden.
 • De borg bedraagt 750 euro, deze dient uiterlijk 48 uur voor vertrek op de bankrekening van de verhuurder te staan. De borg wordt na het inleveren en samen nakijken van het voertuig teruggestort, hier worden eventuele schoonmaakkosten, benzine aanvulkosten en reparatiekosten vanaf getrokken.
 • Het eigen risico bedraagt 500 euro per gebeurtenis. 
 • Indien de huurder niet (volledig) voldoet aan de betalingsverplichtingen zal de verhuurder een incassobureau inschakelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de rekening van de huurder.

Artikel 3: Annulering

Door huurder

 • Een annulering dient via een e-mail verstuurd te worden en wordt ook via e-mail bevestigd.
 • De huurder is bij annuleren het onderstaande percentage van de totale huurprijs verschuldigd:
 • Tot 5 weken voor de huurperiode is de huurder 50% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
 • Tussen 5 en 2 weken voor de huurperiode is de huurder 75% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
 • Vanaf 2 weken voor de huurperiode is de huurder 100% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
 • Wanneer de huurder het busje eerder terugbrengt leidt dit niet tot een gedeeltelijke teruggave van de huursom.

Door verhuurder:

 • Als de verhuurder zich door overmacht niet aan de huurovereenkomst kan houden worden de huursom en de borg binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de huurder.
 • Wanneer er sprake is van dermate slechte weersomstandigheden dat de verhuurder het niet veilig acht om de huurder met het voertuig de weg op te laten gaan, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst te annuleren of ontbinden. De huursom en de borg worden in dat geval binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de huurder.
 • De verhuurder kan de huurovereenkomst altijd ontbinden zonder restitutie als de huurder zich niet aan de algemene voorwaarden van de verhuurder houdt.

Artikel 4: Verzekering

 • De busjes zijn verzekerd bij NAG verzekeringen, de verzekeringsvoorwaarden liggen bij de verhuurder ter inzage. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij de verhuurder.
 • Een reisverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Artikel 5: Hoe leveren wij het busje aan

 • De busjes zijn voorzien van een geldige APK keuring, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs.
 • In goede staat compleet met inventaris, conform de inventarislijst.
 • Met een duidelijke instructie tijdens het ophalen van het busje en ons nummer om tijdens de huurperiode ook nog contact over het busje op te kunnen nemen. In geval van nood zijn wij 24/7 bereikbaar.
 • Met een veiligheidspakket.

Artikel 6: Verplichtingen huurder/bestuurder

 • De huurder zorgt ervoor dat de huurprijs en borg betaald zijn voorafgaande aan de huurperiode (zie artikel 2: betaling).
 • De huurder behandelt het busje en de inventaris met respect en verandert niets aan het interieur.
 • De huurder volgt de instructies van de verhuurder op.
 • De huurder geeft of verhuurt het busje niet aan derden.
 • De huurder dient zorg te dragen voor: oliepeil, bandenspanning en de juiste brandstof.
 • Motorschade door verkeerd gebruik is voor de kosten van de huurder.
 • Het busje gaat met een volle tank mee en wordt met een volle tank teruggebracht.
 • De huurder rijdt maximaal 150 kilometer per dag met het busje, daarna wordt 25 eurocent per kilometer extra in rekening gebracht.

Artikel 7: Ophalen en terugbrengen van het busje

 • Het ophalen en terugbrengen van het busje kan in overleg met de verhuurder. Het ophalen van het busje kan tussen 8.00 en 18.00 uur, hetzelfde geldt voor het terugbrengen van het busje. Huur je het busje voor één dag, dan kun je deze tot 19.30 uur terugbrengen.
 • Het ophalen en terugbrengen van het busje is op het volgende adres: Arnhemseweg 1, 6991 DK in Rheden.
 • Bij het ophalen van het busje dienen de huurder en eventueel tweede bestuurder zich te legitimeren.

Artikel 8: Schade

 • Bij diefstal, beschadiging, verlies, inbeslagname, onderhoud/reparatiebehoefte van het busje dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder (0634022002).
 • Het eigen risico bedraagt 500 euro, deze kun je eventueel afkopen met een betaalbare verzekering die je eigen risico dekt.
 • Schade en kosten die de borgsom overschrijden en niet gedekt worden door de verzekering worden bij de huurder in rekening gebracht.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en kosten van de huurder, reisgezelschap en derden ontstaan door het gebruik van het busje, technische mankementen of aanrijdingsschade.

Artikel 9: Kosten

 • De kosten die te maken hebben met het reguliere onderhoud van het busje zijn voor rekening van de verhuurder.
 • De kosten die te maken hebben met het gebruik van het busje zoals brandstof, olie, banden reparatie, boetes, leges etc. komen voor rekening van de huurder.
 • Kosten die gemaakt worden zonder overleg met de verhuurder voor bijvoorbeeld reparatie/onderhoud van het busje worden nooit vergoed door de verhuurder.
 • Kosten die gemaakt worden in overleg met de verhuurder worden vergoed indien de factuur + de defecte/vervangen onderdelen overlegd worden bij het inleveren van de het busje.
 • In het geval dat er boetes binnenkomen nadat de borgsom is teruggestort worden deze alsnog in rekening gebracht bij de verhuurder.

Artikel 10: Overig

 • Er mag niet gerookt worden in het busje. Mocht er geconstateerd worden dat dit wel is gebeurd dan wordt er bij de huurder 300 euro in rekening gebracht om het busje geurvrij te maken.
 • Huisdieren zijn niet welkom in het busje. Mocht er geconstateerd worden dat er wel huisdieren in het busje zijn geweest, dan wordt er bij de huurder 300 euro in rekening gebracht om het busje haar- en geurvrij te maken.
 • De inventaris dient met respect behandeld te worden. Mocht er geconstateerd worden dat er iets mist/kapot is dan worden de vervangingskosten bij de huurder in rekening gebracht.
 • Het busje dient met een volle brandstoftank teruggebracht te worden. Mocht er geconstateerd worden dat dit niet het geval is dan wordt het busje door de verhuurder volgetankt en de kosten hiervan + een toeslag van 25 euro worden bij de huurder in rekening gebracht.
 • De huurder rijdt en verblijft met het busje enkel in Nederland. Reizen buiten Nederland zijn niet toegestaan.

Artikel 11: Tekortkomingen

 • Komt een van de partijen de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet na, dan heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij deze actie buiten proportie is met de ernst van het niet nakomen.
 • Bij tekortkoming van een van de partijen bestaat de mogelijkheid tot schadevergoeding tenzij de tekortkoming van een van de partijen door overmacht komt.
 • Wordt het busje later teruggebracht dan heeft de verhuurder recht op de huursom per dag + 200 euro boete per dag en eventuele andere schade.