Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden, laatst gewijzigd 1 januari 2024

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Het gehuurde: het voertuig, inclusief de accessoires die worden gehuurd
 • Huurder: de persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit, dit is tevens de hoofdbestuurder
 • Verhuurder: JL Concepts B.V., h.o.d.n. Bijzondere Busjes (KvK 81785259)

Artikel 1: Boeking/overeenkomst

 • De huurovereenkomst wordt enkel tussen de verhuurder en de huurder afgesloten. De huurovereenkomst is definitief als er binnen 24 uur na de boeking een aanbetaling van minimaal 50% is gedaan. Met deze betaling gaat de huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van de verhuurder.
 • Het gehuurde wordt alleen bestuurd door de huurder en eventueel een tweede bestuurder als dit is vermeld op het huurcontract. De huurder en eventuele tweede bestuurder dienen minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig B-rijbewijs en minimaal 25 jaar oud te zijn.
 • Bij het ophalen van het voertuig worden het rijbewijs en het paspoort of de identiteitskaart van de huurder gecontroleerd. Ook wordt er een kopie van het rijbewijs en het paspoort of de identiteitskaart gemaakt. De kopie wordt na het terugbrengen direct vernietigd.
 • Bij het ophalen van het voertuig wordt het rijbewijs van de tweede bestuurder gecontroleerd.
 • Er mag alleen afgeweken worden van de algemene voorwaarden als dit schriftelijk is overlegd met de verhuurder.
 • Verhuurder mag altijd zonder opgave van reden de boeking weigeren of annuleren zonder tussenkomst van een rechter.

Artikel 2: Betaling

 • De huurder verplicht zich tot het betalen van de volledige huursom, conform de toegezonden reserveringsbevestiging/factuur.
 • Een aanbetaling van minimaal 50% dient binnen 24 uur na de online boekingsaanvraag op de rekening van de verhuurder te staan, de bankgegevens worden verstrekt in de bevestigingsmail. Het volledige bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor vertrek op de rekening van de verhuurder te staan.
 • Bij boekingen waarvan het vertrek binnen 14 dagen is dient het volledige huurbedrag binnen 24 uur na de reserveringsaanvraag betaald te worden.
 • Voor de klassieke voertuigen (ouder dan 25 jaar) bedraagt de borg 750 euro. Voor de overige voertuigen bedraagt de borg 1000 euro.
 • De borg dient uiterlijk 48 uur voor vertrek op de bankrekening van de verhuurder te staan. De borg wordt na het inleveren en samen nakijken van het voertuig teruggestort, hier worden eventuele schoonmaakkosten, benzine aanvulkosten en reparatiekosten vanaf getrokken.
 • Indien de huurder niet (volledig) voldoet aan de betalingsverplichtingen zal de verhuurder een incassobureau inschakelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de rekening van de huurder.

Artikel 3: Annulering

Door huurder:

 • Een annulering dient via een e-mail verstuurd te worden en wordt ook via e-mail bevestigd.
 • De huurder is bij annuleren het onderstaande percentage van de totale huurprijs verschuldigd:
 • Tot 5 weken voor de huurperiode is de huurder 50% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
 • Tussen 5 en 2 weken voor de huurperiode is de huurder 75% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
 • Vanaf 2 weken voor de huurperiode is de huurder 100% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.
 • Wanneer de huurder het voertuig eerder terugbrengt leidt dit niet tot een gedeeltelijke teruggave van de huursom.

Door verhuurder:

 • Als de verhuurder zich door overmacht niet aan de huurovereenkomst kan houden worden de huursom en de borg binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de huurder.
 • Wanneer er sprake is van dermate slechte weersomstandigheden dat de verhuurder het niet veilig acht om de huurder met het voertuig de weg op te laten gaan, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst te annuleren of ontbinden. De huursom en de borg worden in dat geval binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de huurder.
 • De verhuurder kan de huurovereenkomst altijd ontbinden zonder restitutie als de huurder zich niet aan de algemene voorwaarden van de verhuurder houdt.

Artikel 4: Verzekering

 • De voertuigen zijn allrisk verzekerd inclusief inzittendenverzekering en pechhulp in Nederland.
 • Een reisverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Artikel 5: Hoe levert de verhuurder het voertuig aan

 • De voertuigen zijn voorzien van een geldige APK keuring, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs.
 • In goede staat compleet met inventaris, conform de inventarislijst.
 • Met een duidelijke instructie tijdens het ophalen van het voertuig en een telefoonnummer om tijdens de huurperiode ook nog contact over het voertuig op te kunnen nemen. In geval van nood is de verhuurder 24/7 bereikbaar.
 • Met een veiligheidspakket.
 • Het voertuig kan voorzien zijn van een GPS tracker.

Artikel 6: Verplichtingen huurder/bestuurder

 • De huurder zorgt ervoor dat de huurprijs en borg betaald zijn voorafgaande aan de huurperiode (zie artikel 2: betaling).
 • De huurder behandelt het voertuig en de inventaris met respect en verandert niets aan het interieur of exterieur van het voertuig.
 • De huurder volgt de instructies van de verhuurder op.
 • De huurder geeft of verhuurt het voertuig niet aan derden.
 • De huurder dient zorg te dragen voor: oliepeil, bandenspanning en de juiste brandstof.
 • Motorschade door verkeerd gebruik is voor rekening van de huurder.
 • Schade aan de versnellingsbak door verkeerd gebruik is voor rekening van de huurder.
 • Schade door het tanken van de verkeerde brandstof is voor rekening van de huurder.
 • Het voertuig gaat met een volle tank mee en wordt met een volle tank teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.
 • De huurder rijdt maximaal 150 kilometer per dag met het voertuig. Overschrijdt de huurder het maximale aantal kilometers, dan geldt de volgende toeslag: tot 10 kilometer extra: €0,25 per kilometer / vanaf 10 kilometer extra: €0,95 per kilometer. Wanneer de auto voor meerdere dagen wordt gehuurd wordt de toeslag niet per dag, maar over het totale aantal kilometers berekend.

Artikel 7: Ophalen en terugbrengen van het voertuig

 • Het ophalen en terugbrengen van het voertuig kan in overleg met de verhuurder. Het ophalen van het voertuig kan tussen 8.00 en 18.00 uur, hetzelfde geldt voor het terugbrengen van het voertuig. Indien het voertuig voor één dag wordt gehuurd, dan kan deze tot 19.30 uur teruggebracht worden.
 • Bij het ophalen dienen alle bestuurders fysiek aanwezig te zijn.
 • Het ophalen en terugbrengen van het voertuig is op het volgende adres: Het Hazeland 38, 6931 KB Westervoort.
 • De huurder kan zijn/haar eigen auto op eigen risico parkeren voor de deur op het Hazeland 38 in Westervoort. Indien hier niet genoeg plek is kan er op eigen risico geparkeerd worden op een afgesloten parkeerterrein 100 meter verderop. Het adres van dit parkeerterrein is Het Hazeland 13 in Westervoort.

Artikel 8: Schade

 • Bij diefstal, beschadiging, verlies, inbeslagname, onderhoud/reparatiebehoefte van het voertuig dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder (0628448044).
 • Voor de klassieke voertuigen (ouder dan 25 jaar) bedraagt het eigen risico 750 euro per gebeurtenis. Voor de overige voertuigen bedraagt het eigen risico 1000 euro per gebeurtenis.
 • Schade en kosten die de borgsom overschrijden en niet gedekt worden door de verzekering worden bij de huurder in rekening gebracht.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en kosten van de huurder, reisgezelschap en derden ontstaan door het gebruik van het voertuig, technische mankementen of aanrijdingsschade.
 • De verzekering biedt geen dekking bij schade die is ontstaan terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel verkeert, dat het besturen van het voertuig hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. In dit geval worden alle kosten die niet door de verzekering gedekt worden en de borgsom overschrijden, bij de huurder in rekening gebracht.

Artikel 9: Kosten

 • De kosten die te maken hebben met het reguliere onderhoud van het voertuig zijn voor rekening van de verhuurder.
 • De kosten die te maken hebben met het gebruik van het voertuig zoals brandstof, banden reparatie, boetes, leges etc. komen voor rekening van de huurder.
 • Kosten die gemaakt worden zonder overleg met de verhuurder voor bijvoorbeeld reparatie/onderhoud van het voertuig worden nooit vergoed door de verhuurder.
 • Kosten die gemaakt worden in overleg met de verhuurder worden vergoed indien de factuur + de defecte/vervangen onderdelen overlegd worden bij het inleveren van het voertuig.
 • In het geval dat er boetes binnenkomen nadat de borgsom is teruggestort worden deze alsnog in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 10: Overig

 • Er mag niet gerookt worden in het voertuig. Mocht er geconstateerd worden dat dit wel is gebeurd dan wordt er bij de huurder 300 euro in rekening gebracht om het voertuig geurvrij te maken.
 • Huisdieren zijn niet welkom in het voertuig. Mocht er geconstateerd worden dat er wel huisdieren in het voertuig zijn geweest, dan wordt er bij de huurder 300 euro in rekening gebracht om het voertuig haar- en geurvrij te maken.
 • Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de inventaris. Mocht er geconstateerd worden dat er bij terugkomst iets mist/kapot is, dan worden de vervangingskosten bij de huurder in rekening gebracht.
 • De huurder rijdt en verblijft met het voertuig enkel in Nederland. Reizen buiten Nederland zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om het voertuig ‘s nachts op een onbeveiligde parkeerplaats of langs de openbare weg te parkeren.
 • Met de busjes is het niet toegestaan om een parkeergarage te betreden.
 • Het is niet toegestaan om het voertuig in een automatische wasstraat of met hogedruk te wassen.
 • Het is niet toegestaan om op bumpers, het dak en andere delen van het voertuig te klimmen/zitten/staan. Ook is het niet toegestaan om aan deuren te hangen.
 • Gebruik of stalling van het voertuig op een festival, evenement of festivalcamping is alleen toegestaan als de verhuurder hier vooraf toestemming voor heeft verleend.
 • Gebruik van het voertuig voor een vrijgezellenfeest is niet toegestaan.
 • Groepen (meer dan 8 personen) die meerdere voertuigen huren dienen dit vooraf te overleggen met de verhuurder. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een vrijgezellenfeest) kan de verhuurder de boeking weigeren.

Artikel 11: Tekortkomingen

 • Komt een van de partijen de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet na, dan heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij deze actie buiten proportie is met de ernst van het niet nakomen.
 • Bij tekortkoming van een van de partijen bestaat de mogelijkheid tot schadevergoeding tenzij de tekortkoming van een van de partijen door overmacht komt.
 • Wordt het voertuig later teruggebracht dan heeft de verhuurder recht op de huursom per dag + 200 euro boete per dag en eventuele andere schade.